Huishoudelijk Reglement | TC Aquila

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


1. AquilaSport BV en TC Aquila VZW hebben tot doel de tennis & padelsport voor de leden zo goed als mogelijk te laten beoefenen.
2. De gronden en clubhuis zijn eigendom van de gemeente waarvan de VZW en de BV het gebruiksrecht hebben. De tennishal en de padelterreinen zijn eigendom van de BV.
3. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen. Laat daarom geen waardevolle spullen achter. Alle
onregelmatigheden dienen gemeld te worden aan een bestuurslid.
4. De infrastructuur is enkel toegankelijk voor leden of personen die toegang hebben gekregen via de bestuursleden of gemeentebestuur. Dit
toegangsrecht is zonder bijkomende diensten. De terreinen zijn enkel toegankelijk van 7u30 t.e.m. 24u.
5. Het bestuur kan een lid de toegang tot de infrastructuur weigeren om disciplinaire redenen.
6. Een lid is pas lid als de betaling is voldaan en zich schikt naar het huishoudelijk reglement.
7. De terreinen mogen enkel worden betreden met

 • aangepaste tennis- of padelschoenen. Schoenen met uitstekende delen of patronen zijn verboden.
 • aangepaste kleding. Deze bestaat uit minimum een short/rokje én bovenstuk. Ontbloot bovenlijf is verboden.

8. Roken is verboden binnen de gebouwen of op de tennis- en padelterreinen. Roken kan enkel op de voorziene locaties waar een asbak aanwezig is.
9. Orde en netheid:

 • tenniszakken moeten worden geplaatst op de voorziene plaats
 • de sanitaire ruimten moeten altijd ordentelijk worden achtergelaten
 • na het douchen steeds met de trekker het overtollige water naar het putje geleiden
 • blikken en afval dienen in de daartoe voorziene vuilbakken te worden gedeponeerd

10. Gedrag en zeden die kunnen leiden tot het verbieden van een lid tot de club:

 • ongewenste intimiteiten
 • hinderlijk en onbehoorlijk optreden
 • schade toebrengen aan de infrastructuur of de werking van de tennisclub
 • zich niet hoffelijk gedragen op en rond de terreinen (fairplay tennis vlaanderen)

11. Het bestuur kan beslag leggen op de tennis- en padelterreinen voor bepaalde organisaties.
12. De verlichting van de terreinen moeten steeds worden afgelegd na het spelen indien er geen barman/vrouw aanwezig is.
13. De persoonlijke badge heeft toegang tot een gedeelte van de club. Draag dus steeds zorg voor deze badge. Geef in geen enkel geval deze badge door aan andere personen. Met deze badge kunnen er ook financiële transacties gebeuren in de club.
14. Reserveren van een terrein kan enkel gebeuren via de online module en dit voor de duur van 1 uur (tennis) of 1u30 (padel). Dit voor zowel reservatie van 2 als 4 personen. Indien er geen reservatie is na het speeluur mag er worden doorgespeeld. Dit kan specifiek worden aangepast ifv een activiteit.
Indien een lid wenst te tennissen of padellen met een niet-lid, kan dit mits een online reservatie en online betaling.
Niet leden moeten zich wenden tot de reservatiedienst van de gemeente aan de Alk.
15. Niet-leden zijn niet verzekerd en spelen dus op eigen risico. Leden zijn verzekerd volgens de bepalingen/beperkingen van de polis van
Tennis Vlaanderen.
Indien de polis ontoereikend is, kan de club niet aangesproken worden voor eventuele verdere schadevergoedingen. Indien een lid zich niet kan verzoenen met de kapitalen vermeld in de polis van Tennis Vlaanderen dient hij zich op privébasis verder te verzekeren.
16. De barman/vrouw heeft de verantwoordelijkheid voor het uitbaten van de bar. Indien er buitensporigheden of immorele zaken gebeuren heeft deze de bevoegdheid om deze persoon te weigeren of te verwijderen.
17. Leden zijn via het lidmaatschap verplicht verbonden aan de statuten, het huishoudelijk reglement of de bepalingen van het bestuur.
18. Wat betreft de procedure voor het gebruik van de tennis- en padelterreinen verwijzen wij naar het terreinreglement.
19. De tennis- en padellessen en stages worden geleid door de Aquila Tennis & Padelschool. Alle administratie van stages en lessen verloopt via de deze organisatie.
20. Auto's, brommers en fietsen dienen steeds op de voorziene plaatsen te worden geparkeerd. Wild parkeren is niet toegestaan. Dit voornamelijk voor de veiligheid op het sportpark. Luide muziek afspelen op en rond de tennis- en padelterreinen is niet toegelaten.
21. Wet op privacy:

 • de tennis- en padelclub kan foto's van leden publiceren op de website, via social media kanalen of in het clubhuis en dit in het kader van activiteiten.
 • Op de website staat de ledenlijst met naam, telnr en mailadres van de leden. Deze lijst wordt enkel gebruikt om leden met elkaar in contact te kunnen brengen. Indien een lid niet wenst dat een telnr of mailadres verschijnt op deze lijsten, dan kan dit door de secretaris hierover in te
 • lichten.

22. Tennis- en padellessen moeten tuchtvol verlopen en dienen stipt gevolgd te worden zowel van speler als van trainer. Alle administratie en organisatie verloopt via deze organisatie.
23. Achtergelaten kledij wordt elk jaar op het einde van het seizoen verwijderd of weggeschonken.