Grensoverschrijdend Gedrag | TC Aquila

TC Aquila staat voor een inclusieve manier van sport beleven, waar iedereen zich goed en gewaardeerd voelt. Grensoverschrijdend gedrag maakt daar geen onderdeel van uit en wordt dan ook helemaal niet getolereerd. Dat staat duidelijk beschreven in ons huishoudelijk reglement en in de gedragscode die door Tennis Vlaanderen werd opgesteld 

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms'en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, ...

Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch mee te maken krijgen, terecht kan:

  • Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen
  • Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten
  • Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten.

 

Mogelijke meldpunten zijn:

  • Het aanspreekpunt integriteit van TC Aquila: Tom Deprez, 0475/951020, t.deprez@tcaquila.be
  • Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101
  • De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712
  • Het aanspreekpunt integriteit Tennis Vlaanderen: Dirk Deldaele, 0473 32 31 84, dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be

 

Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.